Kirim salam Ramadan kepada rakan dan keluarga anda!


BMEnglish
Ramadan ini, sertai tujuan yang baik untuk semua dengan hanya meneruskannya.

Kita semua pernah ke sana – membuat pembelian dahulu dan hanya kemudian memikirkan sama ada ia benar-benar diperlukan atau mungkin ada alternatif yang lebih baik?

Baiklah, Mudah.my ingin mengingati nilai dan faedah luar biasa perdagangan semula. Dalam erti kata lain, barangan tersayang yang anda mungkin tidak perlukan atau gunakan lagi boleh membawa banyak kegembiraan selain memberikan pengalaman baharu untuk orang lain. Apatah lagi, tindakan mengurangkan pembaziran ini memberi impak positif yang amat besar kepada alam sekitar.

Malah tindakan mudah memilih e-kad daripada yang fizikal mengurangkan jejak karbon anda. Ramadan ini, mulakan langkah pertama bersama kami:

Sempena Ramadan & Raya, kami memberikan 20 baucar beli-belah AEON (bernilai RM100 setiap satu) untuk 20 pemenang bertuah. Kongsi ekad dan berpeluang untuk menang.

This Ramadan, join in on a good cause for all by simply passing it on.

We’ve all been there – making purchases first and only later pondering on whether it was really needed or perhaps there was a better alternative?

Well, Mudah.my wants to bring to mind the value and incredible benefits of recommerce. In other words, preloved items you may not need or use anymore could bring an abundance of joy on top of providing new experiences for others. And what more, this act of reducing wastage has a tremendously positive impact on the environment.

Even the simple act of choosing an e-card over a physical one reduces your carbon footprint. This Ramadan, take the first step with us:

In conjunction of Ramadan & Raya, we are giving away 20 AEON shopping vouchers (worth RM100 each) for 20 lucky winners. Share the ecards and stand a chance to win.

Terma dan Syarat – Kongsi eKad dan Berpeluang Memenangi Baucar Beli-belah AEON (Bernilai RM100).

Cara MenyertaiBagaimana Untuk MenangHadiahKelayakanTerma dan syarat
Kempen Kongsi Ramadan & Raya eKad dianjurkan oleh Mudah.my (“Penganjur”) dan akan berlangsung dari 7 April – 15 Mei 2022.

Cara untuk menyertai:

1. Kongsi eKad melalui E-mel
2. Kongsi eKad di Platform Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dengan hashtag #RamadanBersamaMudah dengan tetapan perkongsian siaran sebagai “public”.

1. Penyertaan kempen mesti disertai sebelum 15 Mei 2022, 11:59 malam.
2. Penyertaan selepas tarikh tamat kempen akan dianggap tidak sah dan tidak layak untuk menang.
3. Pemilihan pemenang akan dipilih oleh Mudah.my Sdn Bhd (“Penganjur”).
4. Pemilihan pemenang adalah atas budi bicara Penganjur dengan syarat penyertaan memenuhi kriteria kelayakan.
5. Penganjur berhak memilih pemenang daripada laman web Mudah.my dalam kategori yang dinyatakan semasa tempoh kempen.
6. Setiap pemenang layak menang sekali sepanjang tempoh kempen.
7. Pengumuman Pemenang akan dibuat dalam tempoh 1 minggu selepas tarikh tamat peraduan.
Pemenang akan dipilih untuk memenangi Baucar Beli-belah AEON RM100 (20 pemenang) (“Hadiah”) oleh hakim Mudah.my Sdn Bhd (“Penganjur”).

Untuk menebus Hadiah, Pemenang dikehendaki memberikan butiran berikut dalam masa tujuh (7) hari dari Pengumuman Pemenang, dengan butiran berikut:

Nama Penuh (mengikut IC)
Nombor telefon
nombor kad pengenalan
Alamat

Penganjur berhak untuk kehilangan Hadiah dan memilih peserta yang layak seterusnya sebagai pemenang jika kami menyedari, atau mempunyai sebarang sebab untuk mengesyaki pada pendapat munasabah kami bahawa peserta mempunyai (dan tidak terhad kepada):

1. Terlibat dalam kelakuan yang memberi kesan kepada keadilan, integriti atau kelakuan wajar tawaran ini, atau
2. Menjual hadiah sebagai pertukaran dengan wang tunai,
3. Semua Hadiah diberikan atas dasar “Sebagaimana Ada” dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, kredit atau mana-mana Hadiah lain, sama ada sebahagian atau sepenuhnya dan tidak boleh dipindah milik kepada individu lain dan tidak boleh dirunding sama sekali.

Penganjur memerlukan bukti identiti untuk menuntut Hadiah.

Hadiah akan dihantar kepada pemenang akhirnya dan kos pengangkutan untuk penghantaran Hadiah (dalam lembah Klang) kepada pemenang akhirnya akan ditanggung oleh Penganjur.

Penganjur tidak membuat sebarang waranti atau representasi berkenaan dengan Hadiah dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang isu dan/atau kerosakan padanya atau timbul daripadanya.

1. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia berumur 18 tahun ke atas pada 7 April 2022.
3. Peserta yang Layak di bawah umur 18 tahun dikehendaki mendapatkan kebenaran ibu bapa sebelum menyertai Peraduan. Dengan menyertai Peraduan ini, persetujuan tersebut dianggap telah diperolehi. Bagi Peserta sedemikian, Penganjur menganggap adalah tanggungjawab ibu bapa dan/atau penjaga untuk memantau penyertaan Peserta dalam Peraduan ini.
3. Baik Penganjur mahupun pekerja Penganjur, “Mudah.my Sdn Bhd”, dan semua rakan kongsi masing-masing, syarikat induk, bahagian, anak syarikat, sekutu, pemegang amanah, agensi pengiklanan, promosi dan perhubungan awam, serta pegawai, pengarah, pekerja, ejen, kontraktor bebas, wakil dan agensi tidak layak untuk menyertai Peraduan dan/atau memenangi Hadiah (seperti yang ditakrifkan di atas).
4. Ahli keluarga terdekat pekerja dan orang yang tinggal dalam rumah yang sama dengan pekerja tersebut (sama ada berkaitan atau tidak) tidak layak untuk menang. Untuk tujuan Peraduan ini, “ahli keluarga terdekat” ditakrifkan sebagai pasangan, pasangan domestik, ibu, bapa, nenek, datuk, anak, adik beradik dan pasangan mereka.
1. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju dan menerima Terma & Syarat rasmi seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini dan keputusan Penganjur dan secara jelas membenarkan nama dan gambarnya diterbitkan di Internet (laman utama dan Facebook tapak Penganjur), dan mungkin juga dalam media cetak Penganjur sekiranya menang.
2. Dengan menyertai Peraduan, peserta secara jelas membenarkan Penganjur menyimpan data peribadi peserta yang diperlukan.
Penganjur ingin menyatakan bahawa semua data peribadi seperti di atas tidak akan disediakan kepada pihak ketiga.
3. Penganjur berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini tanpa memberi notis terlebih dahulu.
4. Untuk pertanyaan lanjut mengenai Peraduan ini, sila hubungi kami melalui e-mel di marketing@mudah.my (10 pagi – 5 petang, Isnin hingga Jumaat, tidak termasuk cuti umum) atau tinggalkan Mesej Peribadi di Halaman Facebook Penganjur http://www.facebook.com/mudah .