Renew Insurans Motosikal & Menang!

Renew insurans motor anda dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah hebat.
Peraduan tamat 30 September 2021.
Kekalkan penjarakan fizikal! Renew insurans dan road tax korang secara online.
*Jangkakan kelewatan penghantaran road tax disebabkan oleh PKPP/FMCO dan sistem JPJ.

Macam mana nak menang?HadiahKelayakanTerma & Syarat

 1. Penyertaan mesti dilakukan sebelum 30 September 2021, 11.59PM.
 2. Penyertaan yang diterima selepas tempoh peraduan adalah tidak sah.
 3. Peraduan ini hanya terbuka untuk peserta yang berjaya memperbaharui insurans motorsikal melalui laman web Mudah.my.
 4. Pemenang akan dipilih secara rawak oleh Mudah.my Sdn Bhd (“Penganjur”).
 5. Pemilihan pemenang akan tertakluk kepada budi bicara Penganjur dengan syarat penyertaan memenuhi kriteria kelayakan.
 6. Setiap pemenang layak untuk menang sekali sepanjang tempoh peraduan.
 7. Pemenang akan diumumkan di laman Facebook & Instagram rasmi Mudah.my pada 18 Oktober 2021.

 1. Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan dan memilih penyertaan seterusnya yang layak sebagai pemenang sekiranya kami menyedari atau mempunyai sebarang alasan munasabah untuk mencurigai peserta (dan tidak terhad kepada) yang:
 • Terlibat dalam tingkah laku yang memberi kesan kepada keadilan, integriti atau kelakuan yang sesuai berkaitan tawaran ini, atau
 • Menjual hadiah ini sebagai pertukaran wang tunai
 1. Setiap hadiah diberikan berdasarkan keadaan semasa (ia diberikan) dan tidak boleh ditukar kepada wang tunai, kredit atau hadiah lain, sama ada sebahagian atau sepenuhnya dan tidak boleh dipindah milik kepada individu lain dan sama sekali tidak boleh dirunding.
 2. Penganjur memerlukan bukti identiti untuk tuntutan hadiah
 3. Penganjur tidak menjamin atau mewakili sama sekali sebarang hadiah dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang masalah dan/atau kerosakan sedia ada atau selepasnya.
 1. Syarat – syarat pemberian hadiah:
 • Hadiah Utama (motosikal Honda ADV150): Hanya layak digunakan sebagai hadiah cabutan bertuah apabila Penganjur menerima sekurang-kurangnya 500 penyertaan.
 • Hadiah Kedua (5 X Kamera Helmet).
 • Hadiah Ketiga (5 X Topi Keledar Motosikal).
 • Hadiah Keempat (10 X Kotak Simpanan Motosikal).
 • Hadiah Kelima (10 X Kot Hujan).
 • Hadiah Saguhati: Setiap peserta yang berjaya memperbaharui insurans motosikal melalui peraduan ini layak menyertai cabutan bertuah untuk kategori hadiah saguhati.
 • Hadiah Penyertaan: 100 penyertaan terawal akan menerima hadiah ini.

 1. Peraduan ini terbuka untuk semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas bermula 7 Jun 2021 dan mempunyai lesen motosikal yang sah.
 2. Peserta yang layak di bawah umur 18 perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga terlebih dahulu sebelum penyertaan. Dengan menyertai peraduan ini, Penganjur berhak untuk beranggapan bahawa kebenaran ini telah diperolehi. Untuk peserta sedemikian, Penganjur menganggap bahawa ibu bapa/penjaga bertanggungjawab untuk mengawasi penyertaan peserta di dalam peraduan ini.
 3. Penganjur mahu pun pekerja Penganjur, Mudah.my Sdn Bhd, dan semua rakan kongsi mereka, syarikat induk, bahagian, anak syarikat, sekutu, pemegang amanah, agensi iklan, promosi & perhubungan awam, pegawai, pengarah, pekerja masing-masing, ejen, kontraktor bebas, wakil dan agensi tidak layak untuk menyertai peraduan dan/atau memenangi hadiah (seperti dinyatakan di atas).
 4. Anggota keluarga terdekat pekerja dan orang yang tinggal di rumah yang sama dengan pekerja tersebut (sama ada berkaitan atau tidak) tidak layak untuk menang. Untuk tujuan Peraduan ini, “ahli keluarga terdekat” ditakrifkan sebagai pasangan, pasangan rumah tangga, ibu, ayah, nenek, datuk, anak-anak, adik-beradik dan pasangan mereka.

 1. Dengan menyertai peraduan ini, peserta sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju menerima Terma & Syarat rasmi seperti dinyatakan di dalam dokumen serta keputusan penganjur. Peserta juga sepenuhnya bersetuju nama dan gambar mereka disiarkan di internet (laman web dan laman media sosial Penganjur), dan mungkin juga media cetak Penganjur sekiranya menang.
 2. Dengan menyertai peraduan ini, peserta sepenuhnya bersetuju Penganjur menyimpan data peribadi berkaitan peserta.
 3. Penganjur ingin menekankan bahawa semua data peribadi yang dinyatakan di atas tidak akan dikongsi dengan mana-mana pihak ketiga.
 4. Penganjur berhak untuk mengubah Terma & Syarat ini tanpa memberikan sebarang notis awal.
 5. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraduan ini, sila hubungi kami melalui e-mel: contact@mudah.my atau hubungi kami di 03-27123225 (10.00AM – 5.00PM, Isnin hingga Jumaat, tidak termasuk cuti umum).